Tag: Hradec Králové

ČSOB HRADECKÝ PŮL A MARATON

6. 10. 2019 - 6. 10. 2019
Malé náměstí, Hradec Králové

ČSOB Maraton Hradec Králové

7. 10. 2018 - 7. 10. 2018
Malé náměstí, Hradec Králové

ČSOB MARATON HRADEC KRÁLOVÉ

8. 10. 2017 - 8. 10. 2017
Hradec Králové, Malé náměstí